sidlo_praha

Sídlo společnosti

H.A.N.S. stavby, a.s.
Holušická 2253/1
148 00 Praha 11

IČ: 27124355
DIČ: CZ27124355

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, číslo vložky 9157

ID datové schránky: 6h5ec2a

Telefon: +420 267 910 990
GSM: +420 602 383 658
Fax: +420 267 910 992

E-mail: info@hans.cz

Více info

Výrobní závod Malá Čeperka

Průmyslový areál Malá Čeperka
533 44 Staré Ždánice

Výrobní ředitel
Radek Kiselovič

GSM: +420 602 214 382
E-mail: kiselovic@hans.cz

Více info

Výrobní závod Lysá nad Labem

Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem

Výrobní ředitel
Ing. Martin Janík

GSM: +420 724 090 375
E-mail: janik@hansprefa.cz

Více info