admin_home-2

Ať už jako vestavby do jiných provozů, tak jako samostatně stojící administrativní objekty jsou předmětem našich dodávek. Prefabrikovaný železobeton má historické uplatnění v České republice i ve skeletech pro vícepodlažní stavby. V povědomí stavebních profesionálů je stále označení SKELET S1.2 nebo označení Čapkův styk. Tyto termíny označují stále provedení technických detailů často užívaných ve vícepodlažních prefabrikovaných skeletech.

Dalším možným řešením je varianta průběžného sloupu s uložením prvků průvlaků na sloupovou konzoli, který také dodáváme. Základním skladebním prvkem je tedy sloup, dále průvlak a stropní vložka v podobě předpjatého dutinového panelu, prostého dutinového panelu, ztraceného bednění ve formě filigránových panelů nebo takzvané PZD – panelové záklopové desky. V rámci patrových skeletů pro administrativní objekty jsou převážně používány jako stropy HCE dutinové předpjaté stropní panely a dále jsou systémy doplňovány o schodišťové a výtahové šachty, které také vyrábíme.

Rozpon předpjatého stropu je individuální, ale převážná většina „patrovek“ je prováděna na klasické koncepci 6/6 m případně při požadavku na parkování osobních vozidel v rozponech 8/7,5 m dále 8/8 m nebo i více dle individuálních projektů. Klíčovým prvkem pro uložení stropních panelů jsou průvlaky ve tvaru obráceného T, případně L, dále obrubová ztužidla a výměny pro instalační šachty, světlíky, schodišťové a výtahové věže.

Sloupy užívané v patrových skeletech provádíme jako stykované na podlaží, nebo průběžné. Vetknutí do základu je buď dp kalichů, které jsou součástí naší dodávky nebo vařené na základový blok nebo vetknuté do monolitického kalichu na zhlaví piloty nebo monolitického plošného kalichu. Systémovým doplňkem prefabrikovaného skeletu bývá základový práh v zatepleném nebo nezatepleném provedení. Základové prahy následně tvoří kompletní spodní stavbu objektu, na kterou se navazuje následně opláštěním.

Výhody patrových prefabrikovaných skeletů

Výhodou patrových prefabrikovaných skeletů je přesnost výroby, rychlá montáž, nezávislost na povětrnostních podmínkách a ročním období, kompletní vystrojení objektu včetně schodišť a výtahových šachet, případně fasádních výplní, možnost okamžitého užívání stropů a schodišť pro další navazující práce.

Příklady užití patrových staveb pro objekty z různou funkcí

  • Obchodní centrum Šestka – Praha 6
  • Ubytovací zařízení společnosti LE&CO s.r.o. – Jirny u Prahy
  • Administrativní objekt MULTITEC s.r.o. – Český Brod
  • Oční klinika LEXUM – nástavba v areálu Polikliniky Budějovická, Praha 4
  • Administrativní vestavba do haly SIPRAL – Jirny u Prahy