phoca_thumb_l__78v7585-2

Sportovní objekty využívají naše prvky pro zastřešení o rozponech 30m i více. Součástí našich dodávek jsou ochranné stěny a stěnové prvky a dále související schodišťové věže a vyhlídkové galerie. Naše prefabrikáty slouží jak prvoligovým stdionům, tak školním tělocvičnám napříč republikou.Prefabrikované konstrukce pro sportovní stavby jsou oblíbeným prvkem jak samostatně, tak v kombinaci s ostatními materiály jako jsou ocelové nosné prvky nebo dřevěné prvky. Betonové prefabrikáty nabízejí významnou prostorovou výhodu od rozponů 18m a více, kdy se díky vlastnostem železobetonu dociluje poměrně nízké konstrukční výšky při zachování požadovaných rozponů.

Prefabrikáty mají ve sportovních stavbách významnou výhodu ve vysoké odolnosti a v praktické bezúdržbovosti celé konstrukce.Rozpony dodávaných konstrukcí odpovídají herním plochám včetně umístění podpor až za místa tribun. Výjimkou nejsou rozpony 29,4m pro střešní panely STT nebo pro předpjaté střešní vazníky i více jak 30m. Limitním faktorem pro užití střešních nosníků o vyšších rozponech bývá pouze přepravní možnost a cena nasazení zdvihacích prostředků. Podstatným pozitivem prefabrikovaných střešních konstrukcí pro sportovní stavby je rezerva pro dodatečná zatížení podhledy, dále rezerva pro střešní skladby a umístění technologických prvků na střechách těchto staveb.

Železobetonové tribuny

Další výhodou a naší častou dodávkou je výroba a montáž prefabrikovaných železobetonových tribun jak do vnějšího tak vnitřního prostředí. Zde jsou obrácené L nosníky montovány společně se schodišti a únikovými podestami a dále bývají součástí naší dodávky ochranná zábradlí a prvky ve formě obvodových stěn.

Příklady užití prefabrikovaných konstrukcí pro sportovní stavby

  • Fotbalový stadion Viktoria Plzeň
  • Únikové věže stadionu Viktoria Plzeň
  • Tělocvična Němčice
  • Tělocvična gymnázia Postupická – Praha 4 Spořilov

Ukázky prvků pro prefabrikované konstrukce sportovních staveb

  • Střešní vazník o rozponu 30m
  • STT střešní prvek
  • Provedení podpůrné konstrukce tribuny
  • Provedení nosných L prvků tribuny