Výrobu prefa prvků realizujeme v areálu H.A.N.S. PREFA v Malé Čeperce u Pardubic. Na ploše 7ha v průmyslové zóně je v nejmodernějším výrobním závodu v České republice umístěno zařízení schopné produkovat až 5 000m³ prefa-prvků celé škály sortimentu měsíčně. Součástí a reálu je atestované mísící zařízení s kapacitou 70m³/hod transportbetonu a armovací zařízení produkující betonářskou výztuž. Součástí produkce firmy je tedy dodávka transportbetonu a betonářské výztuže jako subdodávky, nebo dodávka těchto komodit nepřímo investorským subjektům.

V regionu Pardubického a Královéhradeckého kraje zajišťujeme výrobu, dopravu a ukládání betonu v rozsahu standardních tříd a do kapacity 70m³/hod. Transportbeton vyrábíme v atestovaném mísícím zařízení v areálu H.A.N.S. stavby, a. s. v Malé Čeperce u Pardubic. Armovna připravující betonářskou výztuž pro závod betonových konstrukcí vyrábí současně stavební výztuž pro monolitické konstrukce betonované přímo na staveništi.

Betonářskou výztuž připravujeme na strojích Schnell, Stema – Pedax a Hambi. Ty zaručují vysokou přesnost výroby i rozmanitost ohybů. Provádíme střih a ohyb betonářských sítí, výrobu třmínků dle výkresové dokumentace, střih a ohyb betonářské oceli její vázání a svařování.