2_projektova_piprava

V rámci přípravy zakázek zajišťujeme cenové nabídky již ve fázi investičního záměru a úvodních projektových fází. Součástí této přípravy jsou předběžné statické výpočty, na základě kterých je dimenzovaná konstrukce.

Široký výrobní sortiment umožňuje nabídnout alternativní řešení přímo určené pro poptávajícího. Formovací technika H.A.N.S. stavby, a.s. umožňuje výrobu prakticky všech standardních prefabrikovaných prvků určených pro pro pozemní stavitelství.

Jedná se např. o základové kalichy, základové, prahy, průvlaky, ztužidla, štítové trámy, vazníky, vaznice, sendvičové prahy, sendvičové panely, stěnové panely a schodišťové podesty. Součástí Cenových nabídek a následně dodávek jsou i filigrány a předepjaté stropní panely – Spirolly atd.

Samozřejmostí je cenová a projektová příprava a následně výroba atypických prvků podle požadavků investorů a vlastních návrhů architektů a stavebních inženýrů.