predstaveni02
predstaveni01

Vyrábíme, dopravujeme a kompletujeme prefabrikované železobetonové konstrukce po celé České republice pro generální dodavatele i koncové uživatele. Od roku 1990 patříme k významným společnostem na trhu s tímto segmentem stavební výroby a v rámci komplexní služby dodávky a montáže jsme často klíčovým hýbatelem konstrukcí Vašich staveb.

Navrhujeme vlastní konstrukční řešení, podporujeme projektanty a designéry skeletů již v úvodních fázích projektů a optimalizujeme. Přepravujeme nadrozměrné dílce a hledáme cesty jak zrychlit dopravu a výstavbu. Montujeme a sestavujeme prvky ve výškách nad terénem, ve stávajících stavbách i pod zemí. Naším hlavním cílem je trvalé zlepšování technologických postupů i kvality prefabrikátů.

Neustále doplňujeme a zkvalitňujeme výrobní, dopravní i montážní strojní vybavení tak, abychom byli schopni zajistit jakoukoliv dodávku prefy v celé České republice. Naše výrobky a my jsme tu pro Vaše konstrukční řešení.

Jan Jarolímek
předseda představenstva společnosti H.A.N.S. stavby, a.s.

Historie společnosti

spolecnost_foto

Společnost H.A.N.S. stavby, a.s. je od roku 2004 synonymem pro prefabrikované konstrukce. Od roku 2000 jsme zahájili vlastní výrobu prefabrikovaných prvků ve výrobním závodě v Čeperce u Pardubic tehdy jako společnost Jan Jarolímek – HANS. Výrobna H.A.N.S. v Čeperce se stala prvním výrobním závodem prefabrikovaných konstrukcí postaveným na zelené louce v České republice po roce 1989.

Je to pro ostatní signál naší důvěry v systémové stavění pomocí betonových prefabrikátů a v užití prefabrikace v pozemních stavbách v našich geografických podmínkách. Historie společnosti však sahá do roku 1990. V období 1990-2000 jsme nakupovali, přepravovali a montovali prefabrikované konstrukce po celé ČR a firma rostla společně s růstem zakázek a velikostí akcí, které jsme realizovali.

Naším cílem bylo vždy vytvořit silnou a úspěšnou společnost, která nabídne služby kompletní dodávky prefabrikované konstrukce na klíč. Z toho důvodu jsme od zahájení činnosti dodávali výrobky včetně dopravy a montáže. To, že jsme se vydali správnou cestou, dokládají dnešní poměry v oboru, kdy kompletní dodávka je běžnou podporou výroby a je zákazníky vyžadována.

Od zahájení činnosti bylo zjevné, že společnost pro celkový objem produkce vyžaduje vlastní konstrukční a statickou kancelář a další pomocná střediska – zámečnická výroba, realizace staveb. Po zří zení výrobního závodu H.A.N.S. Čeperka jsme prakticky zdvojnásobili původní počet zaměstnanců na hranici středního podniku, ve stavebnictví nevídaných, 200 osob. Současně jsme však díky nové technologii, novému zázemí a důmyslné logistice areálu dokázali stabilizovat výrobu na úctyhodných 5000m³ prefabrikovaných prvků měsíčně a to v sortimentu tyčových prvků a prostém železobetonu bez předpínání.

Nadstandardně technologicky vybavený provoz s moderním mísícím zařízením a moderní výrobou výztuže však do roku 2008 neměl technologii pro výrobu předpjatého betonu. O tuto technologii jsme rozšířili výrobnu H.A.N.S. v Čeperce v roce 2011. Poslední rozsáhlou etapou vývoje naší společnosti byla akvizice firmy DYWIDAG Lysá nad Labem, do které jsme vstoupili v roce 2015. Klíčovým hýbatelem nákupu byla absence stropních dutinových panelů v rámci výrobního sortimentu a celková situace na trhu s těmito prvky.