Kontaktní osoby

Viktor Chanát

Výrobní ředitel

Luboš Sobotka

Transportbeton a betonové směsi

Žaneta Černá

Expedice

Informace o areálu

spolecnost_foto

Od roku 2000 provozuje společnost H.A.N.S. stavby, a.s. výrobní závod v Malé Čeperce u Pardubic. Prefa byla v roce 2004 přesunuta do nového objektu v rámci areálu, který byl vystavený na zelené louce v areálu bývalé PREFY Pardubice. Jedná se o jedinou výrobnu prefabrikovaných prvků v České republice postavenou jako novostavba po roce 1989. Výrobní závod má originální koncepci a je moderním provozem jak z hlediska produktivity, tak z hlediska efektivity výroby. V areálu zaměstnáváme přibližně 100 zaměstnanců na různých pracovních pozicích. Kapacita závodu je přibližně 6.000m3 betonových výrobků měsíčně.

Objekt závodu je koncipován jako funkční monoblok situovaný centrálně v areálu o přibližně sedmi hektarech. Součástí hlavní hmoty objektu je mísící jádro, které je zdrojem betonu pro výrobu, dále čtyři výrobní haly a podélně situovaná administrativní a provozní přístavba. Objekt výroby je doplněn o venkovní skládku prvků, která přímo navazuje na výrobní haly a ze kterých vyjíždí nadrozměrná těžká doprava na jednotlivé stavební zakázky.

Vnitřní struktura hal zahrnuje výrobu tyčových prvků – sloupů a vaznic, dále halu pro výrobu vazníků a plošných prvků. Samostatnou část tvoří hala pro výrobu předpínaných prvků a úsek pro přípravu, dělení betonářské výztuže na armovacích strojích společnosti PEDAX a STEMA. Celek doplňuje formovací hala na přípravu betonářských forem a skladová část.

Společnost H.A.N.S. stavby, a.s. v areálu Malá Čeperka nabízí také transportbeton a širokou škálu betonářských směsí pro pardubický a hradecký region. Objekt mísícího zařízení pro transportbeton je první aplikací grafického betonu v České republice a grafický vzor ATOMI vtiskl vizuální styl celému provozu transportbetonu. Společnost také distribuuje vlastními domíchávači transportbeton pro odběratele.

Více informací o transportbetonu a betonářských směsích naleznete zde: https://www.betonserver.cz/hans-prefa