Kompletní Prefa

Zajišťujeme komplexní výrobu všech prefabrikovaných železobetonových konstrukčních prvků a betonových výrobků. Našim heslem je KOMPLETNÍ PREFA. V rámci dodávky na klíč zajišťujeme nákladní dopravu z prefa závodu. Součástí vlastních dopravních kapacit je i nadrozměrná nákladní přeprava. Neodmyslitelnou součástí naší dodávky je montáž prefakonstrukcí. Disponujeme vlastními zdvihacími a stavebními mechanizmy. Součástí strojového parku jsou jeřáby LIEBHERR, nákladní vozidla MAN, SCANIA, plošiny a stavební mechanizmy pro kompletaci konstrukce včetně základových pasů nebo prvků prefabrikovaného opláštění.

Prefa na klíč

Naše krédo je PREFA NA KLÍČ. Již od roku 1990 se firma opírá o vlastní dopravu a montáže. Od roku 2000 disponuje vlastní výrobní kapacitou. Díky celkovému počtu 250-ti zaměstnancům je kapacita, odezva zákazníkovi a rychlost dodávky enormní. V segmentu montážní a dopravní kapcity se H.A.N.S. stavby, a. s. řadí mezi největší subjekty v České republice v oboru prefakonstrukcí. Náš výrobní sortiment zahrnuje veškeré části
prefabrikovaných železobetonových staveb.

Prefa forever

Jedná se o vazníky, průvlaky, ztužidla, sloupy, fasádní stěny zateplené i nezateplené, základové prahy, desková i stupňová schodiště, instalační kanály, stropní filigránové desky, stropní předepjaté desky, záklopové desky, probarvené betonové prvky fasád a konstrukcí, reklamní poutače, prefabrikované základy a opěrné stěny. Doprava prefabrikátů je zajišťována vlastními nákladními automobily značek Scania, Man a návěsy Schwarzmüller a Goldhofer. K montáži používáme vlastní autojeřáby Liebherr nosnosti 70 až 110 t.